ร้านเกลือทะเล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 โดย คุณ ทองหล่อ คงพูล ซึ่งในปี พ.ศ. 2530 นั้นได้ค้าขาย อยู่ที่ จังหวัด ลำปาง อีก สอง ปี ต่อมา ได้หาช่องทางกิจการใหม่ จึงย้ายมาอยู่ทึ่ จังหวัด เชียงราย จนถึงปัจจุบัน ร้านเกลือทะเล จำหน่าย เกลือเม็ด เกลือป่น เกลืออุตสาหกรรม ดองผัก ดองปลา อย่างดี มีส่วนผสมไอโอดีน ได้รับมาตรฐาน ?อาหารเพิ่มสารอาหาร? ใช้ปรุงอาหาร มีสารไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก ภายใต้ชื่อ การค้า ตราคนหาบเกลือ ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ อ.4231 ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อมา ด้วยเศรษกิจ ที่เปลี่ยนแปลง ในปี 2543 คุณปราณี คงพูล จึงคิดริเริ่มเพิ่มสิ่งแปลกใหม่ให้กับลูกค้า ด้วยการ ผลิตสินค้าตัวใหม่ขึ้นมา คือ การเปิดกิจการโรงงานน้ำปลา ปราณี ควบคู่ไปกับ ร้านเกลือทะเล โรงน้ำปลาปราณี จดทะเบียน พาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ.2499 ทะเบียนเลขที่ อ.5468 จำหน่าย-ผลิต น้ำปลา น้ำส้มสายชูเทียม เลขที่ 111 หมู่ 5 ซอย 6 ถ.ห้าแยก-เวียงชัย ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย


 Praneefishsauce.com
Copyright © 2010 Pranee Factory All rights reserved.